1. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 2. Mali

  Mali, stat i Västafrika.

 3. förlagssystem

  förlagssystem, äldre organisationsform för produktion och distribution av varor.
 4. gerillakrigföring

  gerillakrigföring, krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.

 5. guldmyntfot

  guldmyntfot, ett ekonomiskt system där valutan motsvarar värdet av en viss mängd guld.
 6. utvecklingslära

  utvecklingslära, benämning på teorier och föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig utveckling.
 7. grupp

  grupp, inom samhälls- och beteendevetenskap individer som har något gemensamt.

 8. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 9. Gustaf Fröding

  Fröding, Gustaf, född 22 augusti 1860, död 8 februari 1911, författare.
 10. romerska siffror

  romerska siffror, talsymboler som användes allmänt under nära 2 000 år, först av romarna från tredje århundradet f.Kr., numera sparsamt, mest för numrering.