1. polisen

  polisen, Polisen, polisväsen, benämning på såväl polisorganen som de där anställda befattningshavarna.

 2. transportmedel

  transportmedel, medel med vilka transporter av föremål (godstransport) och personer (persontransport) utförs till lands, till sjöss eller i luften.
 3. utsatt område

  utsatt område, definition använd av polisen syftande på ett geografiskt avgränsat område, karakteriserat av låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället.

 4. bransch

  bransch, industrigren, fack, område, företag som driver likartad verksamhet.
 5. kemiska tecken

  kemiska tecken, benämning på de atomsymboler i form av bokstavsbeteckningar som används i kemisk notation, och i kemiska formler representerar en för varje grundämne karakteristisk massa.
 6. toppig giftspindelskivling

  toppig giftspindelskivling, spetstoppig spindelskivling, Cortinarius speciosissimus, art i basidsvampsordningen Agaricales.
 7. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 8. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 9. emotion

  emotion, känsla, sinnesrörelse, tillstånd som rädsla, vrede, glädje eller sorg.
 10. lärkar

  lärkar, Larix, släkte tallväxter med ca 10 arter barrträd i tempererade delar av norra halvklotet.