1. anhedoni

  anhedoni, likgiltighet eller lustlöshet; upplevs som oförmåga att känna njutning, nöje och glädje.
 2. adverbial

  adverbial, satsdel som är bestämning till hela resten av satsen (det regnar med all sannolikhet), till verb (simma fort), till adjektiv ( ganska stor, en för mig likgiltig person) eller till andra adverb ( ganska fort).
 3. Ariston

  Ariston från Chios, 200-talet f.Kr., grekisk filosof.
 4. Karin de Laval

  de Laval, Karin, född Ljung, 1894–1973, översättare.
 5. Rita Tornborg

  Tornborg, Rita, född Albihn 1926, författare.
 6. Maria Edgeworth

  Edgeworth, Maria, 1767–1849, brittisk-irländsk författare.
 7. vårdslöshet i trafik

  vårdslöshet i trafik, brott som enligt lagen om straff för vissa trafikbrott begås bl.a. av vägtrafikant som orsakar risk för trafikolycka genom att i väsentlig mån brista i omsorg och varsamhet.
 8. Varat och intet

  Varat och intet, L’Être et le néant, den franske författaren och filosofen Jean-Paul Sartres viktigaste teoretiska arbete, utgivet 1943.

 9. adiafora

  adiafora, likgiltiga ting och handlingar.
 10. Florian Illies

  Illies, Florian, född 1971, tysk författare och kulturjournalist.