1. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 2. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 3. valdeltagande

  valdeltagande, andel av de röstberättigade som deltar i ett allmänt val eller folkomröstning.

 4. William Faulkner

  Faulkner (egentligen Falkner), William, född 25 september 1897, död 6 juli 1962, amerikansk författare, en av 1900-talets stora prosaberättare.
 5. aggression

  aggression, i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.
 6. Ingmar Bergman

  Bergman, Ingmar, född 14 juli 1918, död 30 juli 2007, film- och teaterregissör, författare.
 7. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 8. egal

  ega´l adj. ~t ORDLED: eg-al
  Svensk ordbok
 9. happ

  happ adv.
  Svensk ordbok
 10. adiafora

  adia´fora subst., plur. ORDLED: a-dia-fora
  Svensk ordbok