1. brännpunkt

  brännpunkt, fokus, term inom optiken.
 2. linne

  linne, textilvara som till väsentlig del består av lin.
 3. havsplattform

  havsplattform, offshoreplattform,flytande eller bottenfast plattform av stål eller betong med utrustning för t.ex. produktion av gas och olja, prospektering, bostäder eller vindkraftverk.
 4. diffraktion

  diffraktion, fysikaliskt fenomen som innebär att vågor (elektromagnetiska vågor, partikelvågor, vattenvågor, ljudvågor) böjer av vid en skarp kant eller spalt.
 5. rokoko

  rokoko, konststil i Europa decennierna kring 1700-talets mitt.
 6. landskap

  landskap, historisk landsdel som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor identifierar sig med än i dag.
 7. Sagan om ringen

  Sagan om ringen, The Fellowship of the Ring, första delen av en romansvit i tre delar, The Lord of the Rings (”Härskarringen”), av den brittiske författaren J.R.R. Tolkien, utgiven 1954–55.

 8. lod

  lod, tyngd av metall eller annat material som är upphängd i en kedja eller lina och används t.ex. för att kontrollera lodlinjen, för att driva ett lodur och vid lodning.
 9. Cunard Line Ltd.

  Cunard Line Ltd., brittiskt rederiföretag med ursprung i ett av Samuel Cunard (1787–1865) m.fl. 1840 grundat företag med namnet British and North American Royal Mail Steam Packet Company.
 10. tir

  tir, det spiralformade mellanrum som uppstår mellan parterna (trådsträngarna) när repslagare slår samman klenare tågvirke till linor, trossar eller kablar.