1. Ångermanland

  Ångermanland är ett landskap i Norrland med kust mot Bottenhavet.

 2. Astrid Lindgren

  Astrid Lindgren var en svensk författare.
 3. vattenpolo

  vattenpolo är ett lagspel med boll i vatten.
 4. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 5. ljus

  ljus är fotoner av olika energi som bildar elektromagnetiska vågor.

 6. neolitikum

  neolitikum är det arkeologiska namnet på bondestenåldern eller yngre stenåldern.