1. Daption

  Daption, det vetenskapliga namnet på ett släkte i fågelfamiljen liror med en art, brokpetrell.
 2. mil

  mil, tidigare myntenhet i Malta; 1 maltesisk lira var lika med 1 000 mils.
 3. Fulmarus

  Fulmarus, det vetenskapliga namnet på ett släkte i fågelfamiljen liror med två arter, stormfågel och sydstormfågel ( F. glacialoides).
 4. ITL

  ITL, internationell valutabeteckning för Italiens äldre valuta lira.
 5. delirium

  delirium, annat namn på förvirring eller konfusion.
 6. dvärglira

  dvärglira, Puffinus assimilis , art i fågelfamiljen liror.
 7. Turkiet

  Turkiet är ett land som ligger i två världsdelar.

 8. brokpetrell

  brokpetrell, Daption capense, art i fågelfamiljen liror.
 9. petreller

  petreller, sammanfattande namn på flera släkten i fågelfamiljen liror, bl.a. Pterodroma med drygt 30 arter egentliga petreller, Daption med brokpetrell och Pagodroma med ispetrell.
 10. centesimo

  centesimo, pluralis centesimi, äldre myntenhet i Italien, San Marino och Vatikanstaten (0,01 lira).