1. lista

  lista, inom datalogin en abstrakt datatyp bestående av en följd av noll eller flera element.
 2. Decamerone

  Decamerone, Decameron, den italienske författaren Giovanni Boccaccios främsta verk, utgivet 1348–53.

 3. listerios

  listerios, infektionssjukdom som orsakas av arter i bakteriesläktet Listeria, hos människa av arten Listeria monocytogenes.
 4. Listera

  Listera, det vetenskapliga namnet på ett släkte orkidéer med ca 30 arter, bl.a. spindelblomster och tvåblad.
 5. Listerby

  Listerby, f.d. församling i Ronneby kommun, Blekinge (Blekinge län).
 6. Listerby

  Listerby, tätort i Ronneby kommun, Blekinge (Blekinge län), 8 km öster om Ronneby; 966 invånare (2016).

 7. kräldjur

  kräldjur, reptiler, Reptilia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar).

 8. Listers härad

  Listers härad i västra Blekinge innefattar i söder det sandiga slättområdet Listerlandet och i norr det skogsbevuxna Ryssberget med utlöpare som bildar gräns mot Skåne.
 9. listan över medelstora bolag

  listan över medelstora bolag, vardaglig benämning på Mid Cap.
 10. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.