1. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 2. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. Odysseus

  Odysseus var i den grekiska gudasagan kung på den lilla ön Ithaka.
 5. Athena

  Athena, ofta kallad Pallas Athena, grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och konst, av romarna identifierad med Minerva.
 6. trojanska hästen

  trojanska hästen, den ihåliga trähäst, projekterad av Odysseus, som kom att avgöra trojanska kriget på dess tionde år.
 7. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 8. Sonny Liston

  Liston, Charles ( Sonny), 1932–70, amerikansk boxare, världsmästare i professionell tungvikt 1962–64.
 9. cykloper

  cykloper, kykloper, i grekisk mytologi jättar med ett enda öga, placerat i pannan.
 10. antiziganism

  antiziganism är att tycka illa om romer och ha fördomar mot dem.