1. dolus

  dolus, juridisk benämning på uppsåt.
 2. Oskar Schindler

  Schindler, Oskar, 1908–74, tysk affärs- och industriman.

 3. världens sju underverk

  världens sju underverk, benämning på en antik grekisk förteckning över arkitektoniska märkvärdigheter, senare även känd som antikens sju underverk.

 4. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska bruket, de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare.
 5. Francisco Pizarro

  Pizarro, Francisco, 1478–1541, spansk conquistador, Perus erövrare.
 6. Jupiter

  Jupiter, italisk himmelsgud, som Jupiter Optimus (et) Maximus (latin ’den bäste och främste’) det antika Roms övergud och skyddspatron.
 7. Steven Spielberg

  Spielberg, Steven, född 18 december 1946, amerikansk filmregissör och producent.

 8. Pandora

  Pandora, i grekisk myt en kvinna av jord och vatten, skapad av Hefaistos på Zeus befallning.
 9. dödssynd

  dödssynd, en synd som leder till den eviga döden.
 10. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.