1. Friedrich List

  List, Friedrich, 1789–1846, tysk nationalekonom, professor i Tübingen 1817–19.
 2. länkad lista

  länkad lista, inom datalogin en datastruktur som består av ett antal element vars ordning anges genom att varje element förutom sitt värde även rymmer en referens till nästa element i följden.
 3. lista sig till

  lista sig till [til´ el. lis`-] verb listade listat ORDLED: list-ar
  Svensk ordbok
 4. lista ut

  lista u´t verb listade listat ORDLED: list-ar SUBST.: utlistande
  Svensk ordbok
 5. lista

  1lis`ta subst. ~n listor ORDLED: list-an
  Svensk ordbok
 6. Lloyd’s List International

  Lloyd’s List International, oberoende dagstidning för information om sjöfart, utgiven i London sedan 1734.
 7. World Heritage List

  World Heritage List, Världsarvslistan , förteckning över vad som av UNESCO klassats som världskulturarv eller världsnaturarv, se Världsarvskonventionen.
 8. lista

  2lis`ta verb ~de ~t ORDLED: list-ar SUBST.: listande, listning (till 1)
  Svensk ordbok
 9. list

  list subst. ~en ~er ORDLED: list-en
  Svensk ordbok
 10. sofism

  sofism, vilseledande, logiskt ohållbart argument; spetsfundighet och ordvrängeri.