1. Colombina

  Colombina, Columbine, stående rollgestalt inom commedia dell’arte.
 2. Hugo Hamilton

  Hamilton, Hugo, född 21 augusti 1849, död 27 januari 1928, greve, ämbetsman, politiker och författare, överdirektör och chef för det nyinrättade Patentverket 1895–1900, landshövding i Gävleborgs län 1900–18, civilminister 1907–11; jämför släktartikel Hamilton.
 3. Harlekin

  Harlekin italienska Arlecchino,, en av commedia dell’artes stående figurer.
 4. gördellist

  gördellist, horisontell list eller listverk som avdelar en fasadyta mellan två våningar.
 5. pärlstav

  pärlstav, en smal, halvrund list bestående av omväxlande runda eller ovala och kantställda led.
 6. måttlista

  måttlista, lista över kroppsmått väsentliga för plaggkonstruktion, uppdelad efter konfektionsstorlekar för plagg.
 7. cultivar

  cultivar, internationell benämning på sort av lantbruks-, trädgårds- eller skogsväxter (kulturväxter) enligt bl.a. OECD:s terminologi.
 8. stokastisk process

  stokastisk process, slumpmässig funktion, slumpkurva, matematisk modell för förlopp som utvecklar sig slumpmässigt i tid eller rum.
 9. bladstav

  bladstav, en i den klassiska grekiska arkitekturen utbildad list, se kymation.
 10. Loie Fuller

  Fuller, Marie Louise ( Loie), 1862–1928, amerikansk dansös.