1. index

  in´dex subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in-dex-et
  Svensk ordbok
 2. roll

  1roll [rål´] subst. ~en ~er ORDLED: roll-en
  Svensk ordbok
 3. vänta

  vän`ta verb ~de ~t ORDLED: vänt-ar SUBST.: väntande (till 1); väntan (till 1)
  Svensk ordbok
 4. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 5. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok