1. liten sandlilja

  liten sandlilja, Anthericum ramosum, art i familjen sparrisväxter.
 2. liten ekoxe

  liten ekoxe, Dorcus parallelopipedus, art i skalbaggsfamiljen ekoxbaggar.
 3. liten frossört

  liten frossört, småfrossört, Scutellaria minor, art i familjen kransblommiga växter.
 4. liten blåklocka

  liten blåklocka, Campanula rotundifolia , art i familjen klockväxter. Det är en flerårig ört med jordstam som bär dels rosetter av långskaftade, njurlikt rundade blad, dels 10–45 cm höga stjälkar med smala, lansettlika, linjära blad.
 5. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 6. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 7. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 8. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 9. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 10. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).