1. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 2. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 3. minoritetsregering

  minoritetsregering, regering som i ett parlamentariskt system saknar egen parlamentsmajoritet och måste lita till stöd från andra partier.
 4. evolution

  evolution betyder förändring av de ärftliga egenskaperna hos en population av växter, djur eller andra organismer.

 5. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 6. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 7. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 8. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 9. befolkningspyramid

  befolkningspyramid, en diagramtyp som används för att åskådliggöra en befolknings ålders- och könssammansättning.
 10. norska

  norska är det språk som talas i Norge.