1. kil

  kil, en av de klassiska enkla maskinerna. Den har vanligtvis en rektangulär tvärsektion vars höjd gradvis minskar mot en spets.
 2. Zeus

  Zeus var den högste guden i den grekiska religionen.

 3. norska

  norska är det språk som talas i Norge.
 4. vildsvin

  vildsvin, Sus scrofa, art i hovdjursfamiljen svin.
 5. lit en bateau

  lit en bateau (fr., ’båtsäng’), en av den antika vilbänken anakliterion inspirerad empirsäng med båtformigt utsvängda gavlar och ett kompakt, på sockel eller låga benklotsar vilande underrede.
 6. romantik

  romantik kallas en riktning inom kulturen från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 7. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 8. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 9. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 10. muskel

  muskel, hos djur inklusive människa vävnad som är byggd för sammandragning (kontraktion) och som utför kroppens rörelser samt formförändring av kroppens organ.