1. Golfströmmen

  Golfströmmen, mäktig, varm havsström längs den nordamerikanska östkusten.
 2. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 3. Australien

  Australien är den minsta kontinenten, men Australien är också ett självständigt land.

 4. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.
 5. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 6. generator

  generator är en apparat som omvandlar mekanisk rörelseenergi till elektrisk energi (elektrisk ström, el).

 7. kapillär

  kapillär, hårrörskärl, den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl.

 8. befolkningspyramid

  befolkningspyramid, en diagramtyp som används för att åskådliggöra en befolknings ålders- och könssammansättning.
 9. intersektionalitet

  intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.
 10. minoritetsregering

  minoritetsregering, regering som i ett parlamentariskt system saknar egen parlamentsmajoritet och måste lita till stöd från andra partier.