1. norska

  norska är det språk som talas i Norge.
 2. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 3. blötdjur

  blötdjur, mollusker, Mollusca, stam djur som omfattar klasserna urmollusker, maskmollusker, ledsnäckor, snäckor, musslor, tandsnäckor, bläckfiskar samt den utdöda klassen Rostroconchia.
 4. institution

  institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.
 5. spänning

  spänning är ett mått som används i samband med elektricitet.
 6. intersektionalitet

  intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.
 7. utomjordiskt liv

  utomjordiskt liv är levande organismer som lever någon annanstans än på planeten jorden.

 8. minoritetsregering

  minoritetsregering, regering som i ett parlamentariskt system saknar egen parlamentsmajoritet och måste lita till stöd från andra partier.
 9. Merkurius

  Merkurius är den innersta av planeterna i solsystemet, alltså den som har sin bana närmast solen.
 10. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.