1. liten huvudförhandling

  liten huvudförhandling, vardaglig benämning på sådan huvudförhandling i tvistemål som hålls senast 15 dagar efter förberedelsen i målet.
 2. liten ekoxe

  liten ekoxe, Dorcus parallelopipedus, art i skalbaggsfamiljen ekoxbaggar.
 3. liten blåklocka

  liten blåklocka, Campanula rotundifolia , art i familjen klockväxter. Det är en flerårig ört med jordstam som bär dels rosetter av långskaftade, njurlikt rundade blad, dels 10–45 cm höga stjälkar med smala, lansettlika, linjära blad.
 4. liten münsterländer

  liten münsterländer, äldre namn på hundrasen kleiner münsterländer.
 5. liten pudel

  liten pudel, äldre benämning på mellanpudel, den näst största av de fyra storleksvarianter som utgör hundrasen pudel.
 6. liten sandlilja

  liten sandlilja, Anthericum ramosum, art i familjen sparrisväxter.
 7. liten frossört

  liten frossört, småfrossört, Scutellaria minor, art i familjen kransblommiga växter.
 8. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 9. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 10. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.