1. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 2. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 3. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 4. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 5. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 6. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 7. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 8. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 9. muskel

  muskel, hos djur inklusive människa vävnad som är byggd för sammandragning (kontraktion) och som utför kroppens rörelser samt formförändring av kroppens organ.

 10. reliabilitet

  reliabilitet, tillförlitlighet, inom beteendevetenskaperna mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta värden i t.ex. ett test eller experiment är.