1. verktygsmaterial

  verktygsmaterial, samlingsbenämning på material som används till verktyg av olika slag.
 2. kristallografi

  kristallografi, läran om kristallerna, ett ämne med nära anknytning till kemi, biologi, mineralogi och fysik.
 3. Katalonien

  Katalonien, katalanska Catalunya, spanska Cataluña, region i nordöstra Spanien; 31 900 km2, 7,5 miljoner invånare (2016).

 4. tecknad serie

  tecknad serie, vanligen endast serie, sekvens av bilder, med eller utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra; termen används även som benämning på en fortlöpande serietitel.
 5. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 6. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 7. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika.

 8. Hallandsåstunneln

  Hallandsåstunneln, Hallandsåsprojektet, 8,6 km lång järnvägstunnel genom Hallandsåsen i nordvästra Skåne, invigd 2015.
 9. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 10. Irland

  Irland, stat omfattande större delen av ön med samma namn.