1. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 2. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 3. Lit

  Lit, tätort i Östersunds kommun, Jämtland (Jämtlands län), 20 km nordöst om Östersund; 1 117 invånare (2016).

 4. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 5. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 6. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 7. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 8. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 9. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 10. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.