1. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 2. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 3. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 4. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 5. minoritetsregering

  minoritetsregering, regering som i ett parlamentariskt system saknar egen parlamentsmajoritet och måste lita till stöd från andra partier.
 6. evolution

  evolution betyder förändring av de ärftliga egenskaperna hos en population av växter, djur eller andra organismer.

 7. ljus

  ljus är fotoner av olika energi som bildar elektromagnetiska vågor.

 8. Zeus

  Zeus var den högste guden i den grekiska religionen.

 9. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 10. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.