1. befolkningspyramid

  befolkningspyramid, en diagramtyp som används för att åskådliggöra en befolknings ålders- och könssammansättning.
 2. kil

  kil, en av de klassiska enkla maskinerna. Den har vanligtvis en rektangulär tvärsektion vars höjd gradvis minskar mot en spets.
 3. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 4. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 5. vildsvin

  vildsvin, Sus scrofa, art i hovdjursfamiljen svin.
 6. Zeus

  Zeus var den högste guden i den grekiska religionen.

 7. norska

  norska är det språk som talas i Norge.
 8. romantik

  romantik kallas en riktning inom kulturen från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 9. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 10. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.