1. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 2. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.
 3. cellulosa

  cellulosa är det ämne som växternas cellväggar är uppbyggda av.
 4. institution

  institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.
 5. finska

  finska är det språk som talas av de flesta av Finlands invånare.
 6. Tyskland

  Tyskland är ett land i Europa med kust mot Östersjön och Nordsjön i norr och med Alperna som gräns i söder.

 7. Australien

  Australien är den minsta kontinenten, men Australien är också ett självständigt land.

 8. muskel

  muskel, hos djur inklusive människa vävnad som är byggd för sammandragning (kontraktion) och som utför kroppens rörelser samt formförändring av kroppens organ.

 9. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.
 10. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.