1. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 2. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 3. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.
 4. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 5. ekologism

  ekologism är ett sätt att se på samhället som har ekologisk balans och hållbar utveckling som centrala idéer.
 6. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 7. kommunikation

  kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation).

 8. ribosom

  ribosom [uttalas ribbåså´m] är en partikel i en levande cell där proteiner tillverkas. Man kan säga att ribosomerna är cellens proteinfabriker.
 9. blötdjur

  blötdjur, mollusker, Mollusca, stam djur som omfattar klasserna urmollusker, maskmollusker, ledsnäckor, snäckor, musslor, tandsnäckor, bläckfiskar samt den utdöda klassen Rostroconchia.
 10. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.