1. lavin

  lavin är ett snöskred utför en bergssida.
 2. tåg

  tåg är ett eller flera fordon som kör på järnvägsräls.
 3. ampere

  ampere är enheten för elektrisk strömstyrka.
 4. krockkudde

  krockkudde, säkerhetssystem för förare och passagerare i fordon.
 5. hyperkalemi

  hyperkalemi, hyperkaliemi, för stor kaliummängd i blodet.
 6. Bikini

  Bikini är den nordligaste ön i östaten Marshallöarna.
 7. stupor

  stupor, extrem hämning med blockerad motorik, nedsatt reaktion på yttre stimuli, apati, tankehämning, mutism och vanligen förvirring.
 8. framkallande av fara för annan

  framkallande av fara för annan, brott mot liv och hälsa som begås av den som genom grov vårdslöshet utsätter någon annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.
 9. Bellerofon

  Bellerofon, Bellerofontes, i grekisk myt en hjälte från Korinth.
 10. cirkulationssvikt

  cirkulationssvikt innebär att blodcirkulationen inte fungerar.