1. Tityus

  Tityus, det vetenskapliga namnet på ett släkte skorpioner med över 100 arter i Västindien samt i Central- och Sydamerika.
 2. Pia Johansson

  Johansson, Pia, född 1960, skådespelerska och regissör, utbildad vid Skara Skolscen samt Teaterhögskolan i Stockholm 1982–85.
 3. Åsa Moberg

  Moberg, Åsa, född 1947, författare, konstnär, journalist vid bl.a. Aftonbladet och Sveriges Radio.

 4. Arnold Messenius

  Messenius, Arnold, 1629–51, kammarpage hos Karl (X) Gustav och Adolf Johan, därefter anställd i kansliet, son till Arnold Johan Messenius.
 5. framkallande av fara för annan

  framkallande av fara för annan, brott mot liv och hälsa som begås av den som genom grov vårdslöshet utsätter någon annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.
 6. cirkulationssvikt

  cirkulationssvikt innebär att blodcirkulationen inte fungerar.

 7. spjutrockor

  spjutrockor, Dasyatididae, familj i fiskordningen rockor.
 8. fyrverkeri

  fyrverkeri är en uppvisning på marken eller i luften där förbränning av kemiska ämnen ger olika mönster av färger, ljus, ljud och rörelse.
 9. bioelement

  bioelement, grundämne med positiv biologisk funktion (som bioelement räknas alltså inte grundämnen med enbart giftverkan).
 10. Harold Lloyd

  Lloyd, Harold, 1893–1971, amerikansk filmkomiker, regissör och producent.