1. dödsfara

  dödsfara [döt`s-] subst. ~n dödsfaror ORDLED: döds--far-an
  Svensk ordbok
 2. snöglopp

  snö`glopp subst. ~et ORDLED: snö--glopp-et
  Svensk ordbok
 3. livshotande

  livshotande [lif`s-] adj., ingen böjning ORDLED: livs--hot-ande
  Svensk ordbok
 4. livräddning

  li`vräddning subst. ~en ~ar ORDLED: liv--rädd-ning-en
  Svensk ordbok
 5. tilltag

  till`tag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: till--tag-et
  Svensk ordbok
 6. stryknin

  strykni´n subst. ~et ORDLED: strykn-in-en
  Svensk ordbok
 7. halvdöd

  hal`vdöd adj. halvdött ORDLED: halv--död
  Svensk ordbok
 8. farlig

  fa`rlig adj. ~t ORDLED: far-lig
  Svensk ordbok
 9. fara

  1fa`ra subst. ~n faror ORDLED: far-an
  Svensk ordbok
 10. avstänga

  a`vstänga verb avstängde avstängt, pres. avstänger ORDLED: av--stäng-er SUBST.: avstängande, avstängning
  Svensk ordbok