1. orkidé

  orkidé [-kide´ el. -çide´] subst. ~n ~er ORDLED: orkid-én
  Svensk ordbok
 2. romantiker

  roman´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: rom-ant-ik-ern
  Svensk ordbok
 3. sprida

  spri`da verb spred äv. spridde, spritt el. spridit, perf. part. spridd, pres. sprider ORDLED: sprid-er SUBST.: spridande, spridning
  Svensk ordbok
 4. behaglig

  beha´glig adj. ~t ORDLED: be-hag-lig
  Svensk ordbok
 5. lov

  2lov [lå´v] subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 6. hämnd

  hämnd [häm´(n)d] subst. ~en ORDLED: hämnd-en
  Svensk ordbok
 7. musik

  musi´k subst. ~en ORDLED: mus-ik-en
  Svensk ordbok
 8. söt

  söt adj. ~t
  Svensk ordbok