1. log

  log, matematisk beteckning för operationen ”ta logaritmen av”, se logaritm.
 2. log

  log se le
  Svensk ordbok
 3. log.

  log. se logaritm
  Svensk ordbok
 4. Compensated Density Log

  Compensated Density Log, CDL , en metod för bestämning av bergarters densitet med borrhålsloggning.
 5. Continuous Velocity Log

  Continuous Velocity Log, CVL , geofysisk metod för seismisk hastighetsbestämning över korta sträckor i ett borrhål.
 6. Compensated Neutron Log

  Compensated Neutron Log , CNL, en metod som används vid borrhålsloggning för bestämning av porositeten hos bergarterna i ett hål som borrats för olja.
 7. loge

  loge kan vara en avdelning inom nykterhetsrörelsen eller ett ordenssällskap.
 8. loge

  loge, sädeslada med utrymme för tröskning eller (vanligen) själva tröskutrymmet, trösklogen.
 9. logaritm

  logaritm, den exponent till vilken ett positivt tal a måste upphöjas för att ett givet tal x skall erhållas.
 10. loglogpapper

  loglogpapper , typ av logaritmpapper.