1. -logi

  -logi, efterled med betydelsen ’lära’, ’vetenskap’.
 2. logikanalysator

  logikanalysator, instrument för mätning och felsökning i digitala system, t.ex. datorer.
 3. loganbär

  loganbär, Rubus loganobaccus (syn. Rubus ursinus var. loganobaccus), hybrid i familjen rosväxter.
 4. logik

  logik, i vid bemärkelse grundläggande principer för en grupp företeelser eller lära om följdriktiga slutledningar inom något område (t.ex. kapitalets logik, forskningens logik).
 5. logaritmpapper

  logaritmpapper, rutat papper där den ena eller båda skalorna är logaritmiska ( linlog- respektive loglogpapper).
 6. logikfamilj

  logikfamilj, inom digitaltekniken grupp av logiska kretsar med likartad fysikalisk uppbyggnad, t.ex. DTL, CMOS.
 7. loggert

  loggert (av likabetydande lågty./nederl. logger eller engelska lugger, benämning på en typ av segelbåt), två- eller tremastat fiske- eller kustfraktfartyg.
 8. logo

  logo är ett annat namn på logotyp.
 9. logogram

  logogram, skrivtecken som avser ett ord.
 10. logistik

  logistik, föråldrad benämning på modern logik, särskilt på framställningar i form av logiska kalkyler.