1. logikschema

  logikschema, kopplingsschema som visar den logiska funktionen hos ett digitalt system.
 2. logikprogramspråk

  logikprogramspråk, typ av programspråk för datorer som bygger på idén att programmera direkt i predikatlogik.
 3. Loganiaceae

  Loganiaceae, det vetenskapliga namnet på familjen kräknötsväxter.
 4. logik

  logik, inom digitaltekniken sammanfattande benämning på logiska kretsar (se logisk krets).
 5. logografer

  logografer, i modern historiografi samlingsbenämning på de tidiga joniska prosaförfattare som före Herodotos (dvs. ca 550–450 f.Kr.) skrev verk av historiskt intresse, lokalkrönikor, geografiska, mytologiska och genealogiska utredningar osv.
 6. logier

  logier, korta, välformulerade, pregnanta utsagor, vanligen bevarade utan berättande ram.
 7. logikenhet

  logikenhet, detsamma som aritmetisk-logisk enhet (i en dator).
 8. logotyp

  logotyp, logotype, logo, logga, företagsmärke, särpräglad grafisk kombination av bokstäver och bildelement.
 9. Logroño

  Logroño, huvudstad i regionen La Rioja, norra Spanien; 150 900 invånare (2016).

 10. logistisk regression

  logistisk regression, statistisk modell och metod för att analysera hur en uppsättning förklarande variabler x 1, ...,  xk inverkar på en binär responsvariabels (dvs. 0–1-variabels) proportioner av de två utfallen (0 och 1).