1. logisk krets

  logisk krets, elektromagnetisk eller elektronisk krets som realiserar en elementär logisk operation eller funktion, t.ex. OCH, ELLER och ICKE.
 2. logistisk tillväxt

  logistisk tillväxt, inom teorin för populationsdynamik förhållandet att individernas möjlighet att förverkliga sin maximala kapacitet att producera avkomma försämras alltmer ju större populationen blir, varvid populationens tillväxthastighet avtar.
 3. loggad fart

  loggad fart, ett fartygs fart genom vattnet, uppmätt med logg.
 4. logiskt subjekt

  logiskt subjekt, särskilt i äldre språkvetenskap ett led som har det grammatiska subjektets semantiska egenskaper utan att det behöver fungera grammatiskt som ett subjekt.
 5. logisk faktor

  logisk faktor, förmåga till slutledning och förståelse av sammanhang, vilken mäts med analogiprov och andra problemlösningsuppgifter.
 6. logisk empirism

  logisk empirism, detsamma som logisk positivism.
 7. logaritmisk potentiometer

  logaritmisk potentiometer, resistor med tre anslutningar: två ändanslutningar och en flyttbar glidkontakt.
 8. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

 9. loge

  1lo`ge subst. ~n logar ORDLED: log-en
  Svensk ordbok
 10. loge

  2loge [lå´ʃ] subst. ~n [lå´ʃen] ~r [lå`ʃer] ORDLED: log-en
  Svensk ordbok