1. logaritm

  logarit´m subst. ~en ~er ORDLED: log-aritm-en FÖRK.: log.
  Svensk ordbok
 2. logisk

  logisk [lå´g-] adj. ~t ORDLED: log-isk
  Svensk ordbok
 3. logik

  logik [-gi´k] subst. ~en ORDLED: log-ik-en
  Svensk ordbok
 4. logistik

  logisti´k subst. ~en ORDLED: log-ist-ik-en
  Svensk ordbok
 5. logement

  logement [låʃemen´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: loge-ment-et
  Svensk ordbok
 6. logopedi

  logopedi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: logo-ped-in
  Svensk ordbok
 7. loggbok

  loggbok [låg`-] subst. ~en loggböcker ORDLED: logg--bok-en
  Svensk ordbok
 8. loggert

  loggert [låg´-] subst. ~en ~ar ORDLED: logg-ert-en
  Svensk ordbok
 9. logglas

  logglas [låg`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: logg--glas-et
  Svensk ordbok
 10. loggertsegel

  loggertsegel [låg`-] subst. loggertseglet, plur. ~, best. plur. loggertseglen ORDLED: logg-ert--segl-et
  Svensk ordbok