1. logografisk

  logogra´fisk adj. ~t ORDLED: logo-graf-isk
  Svensk ordbok
 2. logga

  1logga [låg`a] verb ~de ~t ORDLED: logg-ar SUBST.: loggande, loggning
  Svensk ordbok
 3. loggia

  loggia [låg´ja el. låd´ja] subst. ~n loggior ORDLED: loggi-an
  Svensk ordbok
 4. logogryf

  logogry´f subst. ~en ~er ORDLED: logo-gryf-en
  Svensk ordbok
 5. logga

  2logga [låg`a] subst. ~n loggor ORDLED: logg-an
  Svensk ordbok
 6. logogram

  logogram´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: logo-gramm-et
  Svensk ordbok
 7. loggskädda

  loggskädda [låg`-] subst. ~n loggskäddor ORDLED: logg--skädd-an
  Svensk ordbok
 8. logi

  logi [-ʃi´] subst. ~et äv. ~t, ~er äv. ~n ORDLED: logi-et
  Svensk ordbok
 9. logotyp

  logoty´p subst. ~en ~er ORDLED: logo-typ-en
  Svensk ordbok
 10. logoped

  logope´d subst. ~en ~er ORDLED: logo-ped-en
  Svensk ordbok