1. logistisk regression

  logistisk regression, statistisk modell och metod för att analysera hur en uppsättning förklarande variabler x 1, ...,  xk inverkar på en binär responsvariabels (dvs. 0–1-variabels) proportioner av de två utfallen (0 och 1).
 2. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 3. Frimurarorden

  Frimurarorden, benämning på ett i flera länder förekommande och vad ritualen beträffar hemligt ordenssällskap.
 4. Continuous Velocity Log

  Continuous Velocity Log, CVL , geofysisk metod för seismisk hastighetsbestämning över korta sträckor i ett borrhål.
 5. Dragon Rouge

  Dragon Rouge, svensk sammanslutning för utövande av meditation, rituell magi och esoterism, grundad 1990 av Thomas Karlson ( född 1972) och även etablerad utomlands.
 6. loge

  loge kan vara en avdelning inom nykterhetsrörelsen eller ett ordenssällskap.
 7. loge

  loge, sädeslada med utrymme för tröskning eller (vanligen) själva tröskutrymmet, trösklogen.
 8. Marie Richardson

  Richardson, Marie, född 1959, skådespelerska.
 9. lagfas

  lagfas , den första av de faser (lag-, log- respektive stationärfas) som mikroorganismers tillväxt genomgår.
 10. logg

  logg, i datorsammanhang ett rutinmässigt uppsamlande av data över viktiga händelser.