1. ordenssällskap

  ordenssällskap, typ av gille eller sällskapsorden, som i Sverige tillkom under 1760-talet.
 2. sekventiell sökning

  sekventiell sökning, inom databehandling sökning i tur och ordning genom en datamängd.
 3. logaritmisk storhet

  logaritmisk storhet, storhet proportionell mot logaritmen för en dimensionslös storhet, dvs. för en storhet som uttrycks som ett rent tal, vanligen kvoten av två storheter av samma slag, t.ex. två effekter, två ljudtryck, två elektriska spänningar, två frekvenser.
 4. Anne Sofie von Otter

  von Otter, Anne Sofie, född 1955, opera- och konsertsångerska (mezzosopran), hovsångerska 1995, sonsons dotter till Fredrik von Otter.

 5. Odd Fellow

  Odd Fellow, Independent Order of Odd Fellow, slutet samfund, broderskapsorden, vars verksamhetsformer kopierats efter frimureriet med loger, grader och ritualer.
 6. räknesticka

  räknesticka, hjälpmedel för vissa matematiska beräkningar med begränsad noggrannhet (multiplikation, division, kvadrering, kvadratrotsutdragning m.m.).
 7. lada

  lada, byggnad eller del av byggnad för förvaring av otröskad säd (sädeslada, kornlada), hö (hölada), halm och andra produkter från åkern.
 8. Hans Geiger

  Geiger [ga igɐ] Johannes ( Hans), 1882–1945, tysk fysiker.
 9. S.H.T.

  S.H.T., svenskt slutet ordenssällskap med ursprung i en av Bellmans ”Bacchi Orden” starkt inspirerad skämtorden, grundad 1844 av studenter vid Göteborgs nation i Uppsala.
 10. Rosenkors-Orden

  Rosenkors-Orden, Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis, AMORC, rosenkreutziskt internationellt ordenssällskap (jämför rosenkreutzare) av franskt ursprung, i sin nuvarande form grundat 1915 av amerikanen Harvey Spencer Lewis ( 1883–1939).