1. logfas

  logfas , den andra av de faser som mikroorganismers tillväxt genomgår (lag-, log- respektive stationärfas).
 2. logement

  logement, bostadsrum för manskap i en kasern.
 3. Scala

  Scala, La Scala, egentligen Teatro alla Scala, operahus i Milano.
 4. Carl Larsson i By

  Larsson i By, Carl, 1877–1948, författare.
 5. folkteater

  folkteater, ett i teaterdebatten flitigt använt, värdeladdat och svårbestämt begrepp.
 6. Kristina Adolphson

  Adolphson, Kristina, född 1937, skådespelerska, dotter till Edvin Adolphson, syster till Olle Adolphson.
 7. Odd Fellow

  Odd Fellow, Independent Order of Odd Fellow, slutet samfund, broderskapsorden, vars verksamhetsformer kopierats efter frimureriet med loger, grader och ritualer.
 8. stationärfas

  stationärfas, den tredje av de faser (lag-, log- respektive stationärfas) som mikroorganismers tillväxt genomgår.
 9. Helena Blavatsky

  Blavatsky, Helena Petrovna, Madame Blavatsky, född Hahn, född 31 juli (12 augusti enligt nya stilen) 1831, död 8 maj (enligt nya stilen) 1891, teosof av ryskt ursprung.
 10. ben

  ben, hos djur pariga utskott från kroppen, vars primära funktioner är att stödja och förflytta djuret.