1. Avesta

    Avesta, zoroastrismens samling av heliga texter, främst liturgiska böcker som ännu i dag reciteras vid gudstjänsterna.
  2. vampyrfilm

    vampyrfilm, undergenre inom skräckfilmen med vampyrer som huvudsakligt skräckelement.