1. dräkt

    dräkt, eller klädsel, är en uppsättning kläder som en person har på sig samtidigt.
  2. dokumentärfilm

    dokumentärfilm, genrebenämning på filmer som avser att på ett autentiskt sätt fånga och dokumentera verkligheten, även om gränserna till spelfilm och experimentfilm är otydliga.

  3. film

    film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.