1. looping

  looping, vertikal cirkel i luften som utförs (främst) med flygplan.
 2. avancerad flygning

  avancerad flygning, konstflygning, omfattar manövrer med flygplan vid vilka definitionsmässigt bankningsvinkeln (lutningsvinkeln) är minst 60° och pitchvinkeln (stigvinkeln) minst 30°, som t.ex. vid looping eller roll.
 3. looping

  looping [lo´p-] subst. ~en ~ar ORDLED: loop-ing-en
  Svensk ordbok
 4. flygsport

  flygsport, tävlingsverksamhet i discipliner som de i Sverige förekommande ballong-, häng-, modell-, motor-, segel- och skärmflygning samt fallskärmshoppning.

 5. bunt

  bunt, manöver vid avancerad flygning: looping med flygplanets översida utåt.
 6. Immelmannsväng

  Immelmannsväng, oftast benämnd topproll, manöver vid avancerad flygning: halv looping till ryggläge följd av halv roll.
 7. halvroll

  halvroll, manöver vid avancerad flygning, utförd som rollrörelse till ryggläge följd av halv looping nedåt.
 8. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.