1. Lots- och fyrstaten

  Lots- och fyrstaten, äldre benämning på den personalkår Lotsstyrelsen, sedermera Sjöfartsstyrelsen, förfogade över.
 2. Vasco da Gama

  da Gama, Vasco, född cirka 1469, död 24 december 1524, portugisisk upptäcktsresande, mest känd för sin upptäckt av sjövägen till Indien.

 3. patriark

  patriark, benämning på tre generationer av anfäder från vilka enligt Bibeln Israels folk härstammar, nämligen Abraham, Isak och Jakob.
 4. Bali

  Bali, ö och provins i Indonesien.

 5. lotsled

  lotsled, farled i vilken lots tillhandahålls.
 6. lotsplikt

  lotsplikt, lotstvång , skyldighet att anlita lots.
 7. lotstvång

  lotstvång, detsamma som lotsplikt, se lots.
 8. lotsstation

  lotsstation, ort inom ett sjötrafikområde där lots kan beställas.
 9. lotshemman

  lotshemman, hemman där förr åborna befriades från vissa pålagor mot att de åtog sig lotsning.
 10. Lotsane

  Lotsane, flod i östra Botswana; för belägenhet se landskarta Botswana.