1. lotsfisk

  lot`sfisk subst. ~en ~ar ORDLED: lots--fisk-en
  Svensk ordbok
 2. lotsplats

  lot`splats subst. ~en ~er ORDLED: lots--plats-en
  Svensk ordbok
 3. lotsdistrikt

  lot`sdistrikt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lots--di-strikt-et
  Svensk ordbok
 4. lotsa

  lot`sa verb ~de ~t ORDLED: lots-ar SUBST.: lotsande, lotsning
  Svensk ordbok
 5. Döda havet

  Döda havet, arabiska al-Baḥr al-Mayyit eller Bahr Lūt (’Lots hav’), hebreiska Yam ha-Melaḥ, avloppslös saltsjö i västra Asien.
 6. kaskelot

  kaskelot, spermacetival, Physeter macrocephalus (synonym P. catodon), art i tandvalsfamiljen kaskeloter.
 7. tvättbjörnar

  tvättbjörnar, sjubb, Procyon, släkte halvbjörnar med 6–7 arter i Nya världen.
 8. gudsdom

  gudsdom, ordal, rättsligt giltigt prov varmed en misstänkt persons skuld eller oskuld avgörs genom ett utslag som uppfattas som gudomligt.
 9. vampyrlitteratur

  vampyrlitteratur, ursprungligen den underavdelning av skräcklitteraturen där vampyrer spelade monsterrollerna, sedan 1970-talet utvecklad till en egen litterär kategori.
 10. lake

  lake, Lota lota , art i familjen lakefiskar.