1. kammarugn

  kammarugn,  ugn för värmebehandling eller värmning av metalliska detaljer före bearbetning.
 2. minfällning

  minfällning, proceduren att lägga ut minor på plats i vattnet.
 3. hjälpsådd

  hjälpsådd, fyllnadssådd, kompletterande sådd i luckor i uttunnade växtbestånd för att få dem jämna och för att förebygga att ogräs etablerar sig, t.ex. i stråsäd, sockerbetor, vallar och gräsmattor.
 4. bävermjärde

  bävermjärde, i vissa länder ett fångstredskap av genomgångstyp.
 5. lakun

  lakun, anatomisk term för mikroskopiskt liten hålighet eller inbuktning (ibland vätskefylld), t.ex. i benvävnadens balksystem, där lakunerna skapas av bennedbrytande celler (osteoklaster).
 6. George Clooney

  Clooney, George, född 6 maj 1961, amerikansk skådespelare, filmregissör och producent, brorson till Rosemary Clooney.

 7. artikulation

  artikulation, i musiken: sättet att förbinda eller åtskilja efter varandra följande toner.
 8. advent

  advent är veckorna närmast före jul.
 9. adventskalender

  adventskalender är en bild med 24 luckor där man öppnar en lucka varje dag från första december till och med julafton.
 10. sekundärskog

  sekundärskog, skog som spontant vuxit upp på hyggen, övergivna odlingar, brandfält eller större luckor orsakade av stormfällning, insekts- eller svampangrepp.