1. barkpor

  barkpor, lenticell, avgränsat parti i barkens korkvävnad i vilket cellstrukturen är lucker med cellmellanrum.
 2. bås

  bås, burliknande anordning för levandefångst av vilda djur.
 3. trabekelverk

  trabekelverk, lucker vävnad i ögats kammarvinkel (vinkeln mellan iris och hornhinnan).
 4. strötorv

  strötorv, torvströ, lite eller måttligt nedbruten vitmosstorv som efter brytning och torkning sönderdelats, vanligtvis genom rivning, till en grov, lucker massa.

 5. konstans

  konstans, oföränderlighet.
 6. skänkskåp

  skänkskåp, förvaringsmöbel, i allmänt språkbruk kallad dalaskåp, då typen slog igenom främst i Dalarna och angränsande landskap under 1700-talets senare del.
 7. hiatus

  hiatus, inom geologi: ”lucka” i en lagerserie, dvs. förhållandet att en viss tid av jordens historia inte finns representerad i form av bergarter inom ett visst område.
 8. hjärnbråck

  hjärnbråck, encefalocele , missbildning som består i att hjärnvävnad buktar ut genom en lucka i skallbenet, oftast i nacken.
 9. diskontinuitet

  diskontinuitet, brist på sammanhang (kontinuitet), avbrott, lucka; inom samhällsvetenskapen förekomst av ”brott” (ruptures) på olika nivåer i samhället.
 10. minörspindlar

  minörspindlar, äldre samlingsnamn för några familjer inom spindelunderordningen Mygalomorphae.