1. Horatio Alger

  Alger, Horatio, 1832–99, amerikansk författare.
 2. mossetorv

  mossetorv, samlingsbenämning på torvslag som bildats i mossemiljö.
 3. skåp

  skåp, förvaringsmöbel, vanligen inredd med hyllor, lådor etc. och tillsluten med dörrar eller luckor.
 4. yrkeskläder

  yrkeskläder, plagg eller dräkt som bärs av funktionella skäl eller som en form av legitimation.
 5. blomjord

  blomjord, den vanligaste benämningen på den jord som används att plantera rumsväxter i.
 6. Deltaprojektet

  Deltaprojektet, ett system av vallar i sydvästra Nederländerna, i deltaområdet mellan Rhens och Scheldes mynningar, anlagt för att skydda mot översvämningar och för att hindra saltvatteninträngning.
 7. blädning

  blädning, skogsbruksmetod som innebär att man avverkar enstaka träd eller grupper av träd, vanligen de grövsta och värdefullaste.
 8. MERLIN

  MERLIN, Multi-Element Radio-Linked Interferometer Network, radioastronomisk interferometer i Storbritannien med sex antenner, sammankopplade med en markbunden radiolänk.
 9. ledspindlar

  ledspindlar, Liphistiidae , familj spindlar med ca 40 arter fördelade på två släkten.
 10. Ctenizidae

  Ctenizidae , det vetenskapliga namnet på en familj spindlar med över 100 arter i jordens varmare delar, men även i Sydeuropa.