1. spiselkrok

  spi`selkrok el. spi`skrok subst. ~en ~ar ORDLED: spis(el)--krok-en
  Svensk ordbok
 2. fallucka

  fallucka [fal`-] subst. ~n falluckor ORDLED: fall--luck-an
  Svensk ordbok
 3. bipolaritet

  bipolaritet [bi`- el. -e´t] subst. ~en ~er ORDLED: bi--pol-ar-itet-en
  Svensk ordbok
 4. lycka

  3lyck`a verb lyckte lyckt, pres. lycker ORDLED: lyck-er SUBST.: lyckande
  Svensk ordbok
 5. läm

  läm´ subst. ~men ~mar ORDLED: lämm-en
  Svensk ordbok
 6. kiosk

  kiosk [kiås´k el. çås´k] subst. ~en ~er ORDLED: kiosk-en
  Svensk ordbok
 7. sufflera

  suffle´ra verb ~de ~t ORDLED: suffl-er-ar SUBST.: sufflerande, sufflering
  Svensk ordbok
 8. klaffa

  klaff`a verb ~de ~t ORDLED: klaff-ar SUBST.: klaffande
  Svensk ordbok
 9. porös

  porö´s adj. ~t ORDLED: por-ös
  Svensk ordbok
 10. adventskalender

  adven`tskalender subst. ~n adventskalendrar ORDLED: ad-vents--kal-endr-ar
  Svensk ordbok