1. Heimlichmanöver

    Heimlichmanöver, behandlingsåtgärd som kan vara livräddande vid andningsstillestånd orsakat av ett främmande föremål i luftvägarna.

  2. keltiska språk

    keltiska språk, indoeuropeiska språk som för ca 2 000 år sedan talades av keltiska stammar över större delen av Europa, från Brittiska öarna i norr till Pyreneiska halvön i söder och Galatien i Mindre Asien i öster, men som numera talas bara av vissa delar av befolkningen på Brittiska öarna och i nordvästra Frankrike.
  3. pusta

    1pus`ta verb ~de ~t ORDLED: pust-ar SUBST.: pustande, pustning; pust
    Svensk ordbok