1. klimax

  klimax är höjdpunkten i en stegring.
 2. spegel

  spegel, polerad metallyta eller med metallskikt belagd glasyta som reflekterar ljusstrålar.
 3. delta

  delta, lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.
 4. vinterkriget

  vinterkriget, ”ärans vinter”, kriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939–40.
 5. rock’n’roll

  rock’n’roll, amerikansk musikstil som uppstod i början av 1950-talet då även vita ungdomar och musiker tog upp svart rhythm & blues.
 6. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.
 7. Nattvarden

  Nattvarden, italienska L’Ultima cena, väggmålning av Leonardo da Vinci, utförd 1495–98 i refektoriet i klostret i Santa Maria delle Grazie i Milano, där målningen utgör en illusorisk förlängning av rummet.
 8. myggor

  myggor, Nematocera, underordning i insektsordningen tvåvingar.

 9. konfucianism

  konfucianism är en lära som bygger på idéer från den kinesiske tänkaren Konfucius, som levde på 500-talet före Kristus.
 10. opiater

  opiater, alkaloider från opievallmo.